Senes

Cassia senna

czyli strączyniec nie rośnie w Polsce, jest uprawiany w Egipcie i w Indiach. Strączyńce to niskie krzewy, które płożą się po ziemi. Surowcem farmaceutycznym są liście oraz owoce w postaci dużych strąków. Liście senesów zawierają glikozydy antracenowe, związki śluzowe, flawonoidy. To właśnie sennozydy są grupą związków biologicznie czynnych, które decydują o właściwościach i zastosowaniu tego surowca. Mechanizm działania przeczyszczającego to zarówno zwiększenie wydzielania wody do jelita, jak i pobudzanie skurczy okrężnicy. Uwaga: długotrwałe stosowanie senesu może powodować nieprawidłową pracę jelit, dlatego należy używać krótkotrwale.

dodaj do zielnika

Zobacz inne zioła: